Rozdelenie rolí na vinohradník – poľnohospodár a vinár – technológ je u nás pozostatok kolektivizácie a socialistického myslenia. Vinár aj vinohradník bola historicky jedna a tá istá osoba a vo vyspelom vinárskom svete to platí aj dnes.
Francúzština dokonca nerozlišuje medzi vinárom a vinohradníkom a pre obe profesie používa spoločný výraz vigneron.

Čo je lepšie? Byť jedným kolieskom v súkolí, sústrediť sa iba na jednu činnosť a tú doviesť do dokonalosti, alebo pokrývať celý životný cyklus ?

Ako vždy, ani tu nie je jednoznačná odpoveď a záleží na tom, čo a pre koho chcete vyrábať. Ak chcete produkovať vagóny lacného alebo konfekčného vína, tak efektivita a produktivita sú nevyhnutným predpokladom úspechu v cenovej vojne s konkurenciou. Jednoducho povedané rozdelenie rolí a špecializácia sú nevyhnutnosťou.

Ak vám však primárne nezáleží na objeme a cene, ale na kvalite produktu a chcete osloviť vnímavejšieho zákazníka, tak všetky kolieska musia do seba zapadať, súkolie musí šlapať a nikde to nesmie škrípať. Aj tu je diabol skrytý v detailoch.

Urobiť dobré víno nie je až taký problém. Stačí si prečítať pár knižiek a článkov, zohnať zdravú surovinu, dodržiavať hygienické zásady a technologický postup a pár mesiacov od zberu sa môžete tešiť z pekného vína.

Urobiť výnimočné alebo osobité víno si už vyžaduje trochu viac. Okrem podmienok, vedomostí, skúseností, trpezlivosti a odvahy aj kvalitnú surovinu. O technológiách a vinárskych rukopisoch možno niekedy inokedy. Kvalita hrozna nie je len cukornatosť, ktorá svieti na etiketách vo forme deklarovaného prívlastku. Dôležitý je výnos, vyzretosť, pomer cukrov a kyselín, extrakt, zdravotný stav, obsah reziduí po postrekoch, … Naozaj zaváži každý detail. Na výsledku sa podpíše každé jedno rozhodnutie. Záleží na tom čo pestujete, kde to pestujete, ako to pestujete, ako sa o to staráte a ako to spracujete.

Čím viac vecí môžete ovplyvniť, tým viac nad vecami rozmýšľate a hľadáte najlepšiu, nie najľahšiu cestu. Preto sa veľké vína nerodia ani vo vinici ani v pivnici, ale v hlave vinára/vinohradníka. Štafetový beh pri výrobe vína nemusí dávať najlepšie výsledky. Možno trať zabehnete rýchlejšie, a ak budete mať šťastie, tak získate aj cenný kov, vystúpite na bedňu a zarobíte veľa peňazí, ale trvanie vašej slávy bude primerané zreciemu potenciálu vašich vín.

Skúsený vinár a vnímavý konzument vie, že cesta za výnimočnými vínami býva dlhá a tŕnistá a môže trvať aj niekoľko generácií.