Veľmi veľa ľudí si spája medovinu s vianočnými trhmi a jarmokmi, kde sa stáva, že dostanete jednoduchý sladký alkoholický nápoj nevalnej kvality, ktorý niekedy medovinou ani nie je, iba sa tak prezentuje. Poznáme to všetci. Takéto produkty, bohužiaľ, kazia medovine renomé. Tisíckrát som v pivnici počul: nie, medovinu mi nedávajte, to je sladká žbrnda. Vo veľkej väčšine je to dôsledok zlých skúseností z „no name“ stánku z jarmoku. Keď takýto konzument s predsudkami nakoniec ochutná kvalitnú medovinu ostáva spravidla veľmi prekvapený a z pivnice si okrem vína nezriedka odnesie aj fľašu medoviny.

A teraz k tej sladkej chuti. Pravda je, že väčšina medovín nie je suchá. Sú aj také, ale tým sa teraz venovať nebudem. Tie vám ústa určite nezalepia. Problém sladkých medovín nie je zvyškový cukor a sladká chuť ale kvalita. Sladkosť je prirodzená a želaná vlastnosť medoviny ako takej. Všetci ju očakávame. Nepríjemné je, keď je sladká moc a cukor prebije všetky ostatné chuťové vnemy a vy necítite nič len cukor. Vtedy vám medovina naozaj ústa zalepí. Ale to určite nie je cieľ. Dobrá medovina je ako dobrý dezert. Poskytne vám harmóniu chutí položenú na primerane vysokom sladkom vankúši, kde sa nestrácajú dôležité chuťové nuansy.