Prirodzená farba väčšiny medov je žltá a rovnako prirodzená farba medoviny je a mala by byť žltá. Mladá medovina je svetlo žltá a v dreve vyzretá medovina môže mať odtiene od svetložltej až po zlatožltú.

Prečo potom väčšina medovín má farbu hnedú?

Dôvody sú v podstate dva. Prvý je tepelná úprava medu. Extenzívnym zahrievaním medu dochádza vplyvom Maillardovej reakcie k jeho zhnednutiu. Zjednodušene povedané zmena farby je spôsobená neenzymatickou reakciou medzi sacharidmi a aminokyselinami za prítomnosti tepla. Druhý dôvod je, že sa do medoviny niečo pridá. Najčastejšie je to kulér – potravinárske karamelové farbivo. V obidvoch prípadoch dochádza k senzorickým zmenám nielen farby ale aj chuti. Ak chcete piť pravú medovinu z neupraveného medu čisto medovej chuti bez prídavných látok, tak by ste mali vyberať medovinu žltej farby. Je to nutná, nie však postačujúca podmienka. Odporúčanie o farbe samozrejme neplatí pre bylinné medoviny a medoviny s prídavkom ovocných štiav.